Erasmus

logo erasmusProgram Erasmus+  je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje mezinárodní spolupráci a výjezdy do zahraničí. Přináší inovace do vzdělávání a v účastnících podporuje všeobecný rozvoj dovedností. Erasmus+  podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání. 
Naší škole se podařilo uspět s žádostí v rámci programu KA1 Mobilita zaměstnanců, která učitelům umožňuje
 - vyzkoušet si výuku na partnerské škole v zahraničí
 - účast na kurzech nebo školeních v zahraničí
 - stínování neboli job-shadowing probíhá na partnerských školách
Naši učitelé se tak mohli zúčastnit
 - kurzů o využití outdoorových aktivit ve vzdělávání, Portugalsko (Azory)
 - kurzu anglického jazyka a metodiky. Irsko (Dublin)
 - kurzu anglického jazyka pro pokročilé, Malta (La Valeta)
 - kurzu zahrnujícího vzdělávací návštěvy finských škol, Finsko (Helsinky)
Sdílení zkušeností a zážitků z tohoto projektu vzbudilo velký zájem našich žáků, proto jsme se zapojili také do programu KA2 Partnersví pro spolupráci a s našimi partnery z Belgie, Nizozemí a Maďarska spolupracujeme na tématu Co-teaching and peer learning.